Over het project

Ons doel

'KEEPING EMPLOYEES ON BOARD' wilt tools en methodes ontwikkelen om de transitie van werkomgeving naar leeromgeving te faciliteren. Op deze manier ontwikkelen we een alternatief voor bijscholingstrajecten voor 55+ werknemers op werkvloeren die 21e-eeuwse vaardigheden vereisen.

Specifieke doelstellingen

We zetten in op digitale geletterdheid (computationeel denken, ICT-basisvaardigheden, mediageletterdheid, informatievaardigheden); werkcultuur (communicatie, samenwerking, zelfregulatie, sociale en culturele vaardigheden) en innovatie- en aanpassingsvaardigheden (probleemoplossing, creativiteit, kritisch denken). Daarbij streven we naar:

 1. het aanwakkeren van een dynamiek op de werkplek waarin de werkomgeving wordt gezien als de micro-samenleving die ze is
 2. leerkansen toegankelijker maken voor werknemers van 55 jaar en ouder
 3. werkgevers en werknemers tools en methoden aanreiken om werknemers van 55 jaar en ouder 'aan boord te houden’: dezelfde baan bij dezelfde werkgever behouden; of het creëren van een nieuwe baan bij dezelfde werkgever; of een zinvolle overgang maken naar een nieuwe werkgever

Doelgroepen

 • werknemers van 55 jaar en ouder (primaire doelgroep)
 • werknemers jonger dan 55 jaar
 • werkgevers

Hoe faciliteren we de transitie van werkomgeving naar leeromgeving?

 • Door te sensibiliseren rond het feit dat 21e-eeuwse vaardigheden reeds aanwezig zijn onder werknemers.
 • Door de basis te leggen voor de versterkende dynamiek waarin werknemers tegelijkertijd leren maar ook zelf trainers zijn.
 • Door de 21e-eeuwse vaardigheden op te splitsen in 3 beheersbare clusters van vaardigheidssets.
 • Door een uitvoerbare en duurzame implementatie van lessons learned te ondersteunen.
 • Door lessen die in het werkveld zijn geleerd, vrij en toegankelijk te verspreiden via o.a. webinars.
 • De kwaliteit van de train-de-trainer-modules is gebaseerd op de EQAVET-principes. Deze principes zijn tevens richtinggevend op vlak van standaardisatie en maximalisatie van de verspreiding van leerresultaten.
 • Door disseminatie (ontsluiting) in het proces te verankeren: zowel offline als online wordt output beschikbaar gesteld in 4 talen. We promoten actief via nieuwsbrieven; stakeholder meetings; de conferentie en een online inspiratie-toolbox.

Verwachte resultaten

 • online train-the-trainer lessen, richtlijnen, een toegankelijk online platform
 •  online leermateriaal voor 5 intensieve lessen
  • vitaal vakmanschap en mentaal pensioen (protocol voor het creëren van draagvlak voor leermogelijkheden)
  • digitale inclusie als een toegangspoort om 21e-eeuwse vaardigheden te versterken
  • lesontwerp en lesopbouw
  • de werkgeverskant van het verhaal
  • efficiëntie bij het leren en trainen van volwassenen
 • twee internationale stakeholder meetings (April 2021 in België; Mei 2022 in Oostenrijk)
 • een internationale conferentie (Mei 2023 in Slovakije)
 • een sjabloon voor een communicatiestrategie
 • een impact measurement tool
 • vertaling van al het verzamelde materiaal in de inspiratie-toolbox
 • les 'jobcrafting: een introductie'
 • een inspiratie-toolbox (in de vorm van een website met inhoud in verschillende talen + linken naar ontwikkeld online lesmateriaal op het Future Learn Platform)

Verwachte impact

Directe impact

 • Betere toegang tot opleiding en kwalificaties voor iedereen, met bijzondere aandacht voor oudere werknemers.
 • Nieuwe vormingsinhoud.
 • Meer zin voor initiatief en ondernemerschap.
 • Verhoogd niveau van digitale competentie.
 • Beter begrip van en reactievermogen op sociale, etnische, taalkundige en culturele diversiteit.
 • Verbeterde vaardigheidsniveaus voor inzetbaarheid en job crafting.
 • Meer mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.
 • Verhoogde motivatie en tevredenheid in het dagelijkse werk.
 • Verbeterd aanbod van basis- en transversale vaardigheden, met name: ondernemerschap, sociale, burgerlijke, interculturele en taalvaardigheden, kritisch denken, digitale vaardigheden en mediageletterdheid.

Onrechtstreekse impact

 • Methodologieën voor het ontsluiten van 21e-eeuwse vaardigheden op het werk.
 • Verbetering en uitbreiding van het aanbod van hoogwaardige leermogelijkheden voor volwassenen op het werk.
 • Betere toegang tot bijscholingstrajecten voor volwassenen waardoor leesvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale competenties, evenals andere sleutelcompetenties, kunnen worden verbeterd.
 • Positievere houding ten opzichte van het Europese project en de EU-waarden.
 • Beter begrip en erkenning van vaardigheden en kwalificaties in Europa en daarbuiten.
 • Beter begrip van de onderlinge verbanden tussen formeel en niet-formeel onderwijs, beroepsopleiding, andere vormen van leren en de arbeidsmarkt.

Methodologie

Dit project omvat de volgende methodologieën: service design, co-creatie, competentieweb, learning by the emerging future, leren door te doen, blended learning, peer learning, storytelling, theory of change, jobcrafting.

CONTEXT

Society is ageing rapidly: across OECD countries the ratio of elderly people (65 and over) to people of working age (15-64) is projected to rise from 1 in 4 in 2015 to 1 in 2 in 2050.  Governments and stakeholders urge for measures to keep people professionally active for as long as possible. The statutory retirement age is rising. But the employment rate for workers aged 55-64 is low. The accessibility rate of learning opportunities for older employees is of the lowest. Adding to this, with age comes physical vulnerability, which can play a role in various jobs. The workplace and job content should at least not amount to aggravation. Workability is decreasing instead of increasing, which is alarming when considering that we are actually expected to continue our working careers longer while mental fatigue amongst employees is rising, well-being at work is declining, learning opportunities are not equally accessible and work-life balance is hard to manage.

The challenges and opportunities for employees aged 55 and up, are embedded in a global society that is dealing with an increasing degree of digitization. A substantial percentage of European citizens are at risk of being digitally excluded. In the digitizing society, this means that they are also socially excluded, thereby compromising access to social rights.

The 21st century skills are an adequate frame for addressing durable employability of employees aged 55 and up.

nl_BEDutch
Click to listen highlighted text!