Conferentie

Welkom op deze pagina, waar we je graag meenemen door de verschillende conferenties die we hebben gehouden in dit project. Middels video's en artikelen beogen we samen met jou terug te blikken op de boeiende bijeenkomsten. Deze vergaderingen hebben ons een waardevolle gelegenheid geboden om verbindingen te leggen, de essentie van ons project te begrijpen en helderheid te krijgen over de volgende stappen. Maar dat is nog niet alles. Tijdens deze conferenties verkennen en bespreken we ook de diverse inzichten en methodologieën die we hebben ontdekt en ontwikkeld gedurende deze opmerkelijke periode.

KICK-OFF CONFERENTIE IN BELGIË EN NEDERLAND

Van 6 tot 8 oktober 2021 vond er een boeiende kick-off conferentie plaats in België, georganiseerd door Expert Plus en Blenders. Deze conferentie bood een scala aan boeiende activiteiten voor deelnemers. Op de eerste dag, gehouden in Tilburg, kwamen partners samen om projectupdates te bespreken, procesbenaderingen te verkennen, een inspirerende mindmapping-workshop bij te wonen en ervaringen uit te wisselen tussen verschillende landen.

Op 7 oktober verhuisde de conferentie naar België, waar een schat aan gegevens, inspirerende inzichten en praktische voorbeelden werden gepresenteerd. Bovendien leverden prominente organisaties zoals VDAB, Voka en verschillende concrete praktijkgevallen voor werknemers en werkzoekenden een bijdrage aan het evenement. Na de lunch doken de partners in de 'Theory of Change,' die beschikbaar is op de projectwebsite onder 'Projectresultaten.

Op 8 oktober stond er een programma over 'MentorPlus' door WEB vzw op het programma, gevolgd door een middagactiviteit om de conferentie op een interactieve en inspirerende manier af te sluiten. Dit evenement bood niet alleen waardevolle informatie, maar was ook zeer boeiend en gaf deelnemers de mogelijkheid om diepgaande inzichten en waardevolle kennis op te doen.

CONFERENTIE IN WENEN

Op 29 september 2022 vond de tweede conferentie plaats in Wenen, bijgewoond door verschillende vertegenwoordigers van ASEP en andere bedrijven. De conferentie had als doel de verschillende trajecten en programma's te verkennen die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis die nodig zijn voor oudere individuen om te functioneren in de hedendaagse werkomgeving.

De conferentie begon met Arnoud van Expertplus die een duidelijk inzicht gaf in de KEOB- en TCOYC-programma's. Deze programma's hebben tot doel de vaardigheden en kennis van oudere personen in de huidige werkomgeving te ontwikkelen. Ze lichtten de huidige trajecten toe en hoe deze zich verhouden tot de 21ste eeuwse vaardigheden. Susanne van ASEP deelde een voorbeeld van hoe een middelbare school in Wenen dit programma al implementeert.

Tijdens de lunch bespraken de aanwezigen het belang van digitale vaardigheden. Andries van Blenders legde uit hoe belangrijk het is om digitaal sterk te zijn en Sona uit Slowakije ging verder met het idee dat leren geen kwestie van leeftijd is. Vervolgens namen de aanwezigen deel aan een Lego Serious Play-sessie, waar ze hun ideale werkomgeving visualiseerden.

Aan het einde van de dag herhaalde de conferentie de belangrijkste aspecten van de dag. Het was een inspirerende conferentie die verschillende perspectieven behandelde en de ontwikkeling van vaardigheden en kennis benadrukte die nodig zijn als oudere werknemer in de hedendaagse werkomgeving. Over het geheel genomen bood de conferentie deelnemers een schat aan kennis en begrip van het belang van levenslang leren en ontwikkeling in de moderne werkomgeving.

FINAL CONFERENCE IN BRATISLAVA

Op 19 juni 2023 vond de laatste conferentie van "Keeping Employees on Board" plaats in het Devin Hotel in Bratislava, Slowakije. Het evenement bood een platform voor experts, professionals en organisaties om de uitdagingen en oplossingen te bespreken met betrekking tot het behouden en bijscholen van werknemers in een snel veranderende arbeidsmarkt.

De conferentie begon met een welkomstspeech en projectintroductie door Sona van Topcoach in Slowakije. Tanja, als de eerste spreker, introduceerde het KEOB-project en benadrukte de noodzaak om werknemers langer te laten werken vanwege veranderingen in de arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen. Het belangrijkste doel van KEOB is om tools en methodologieën te ontwikkelen om werknemers over te laten gaan van de werkomgeving naar een leeromgeving, zodat ze opnieuw kunnen worden geschoold en kunnen voldoen aan de eisen van vaardigheden uit de 21e eeuw.

De Belgische partner, Blenders, presenteerde hun aanpak waarbij de "buddy-methode" tussen collega's werd gebruikt om oudere werknemers te behouden en te ondersteunen in een snel veranderende werkomgeving. Expert Plus, de Nederlandse partner, deelde hun hypothese en onderzoeksresultaten over succesvol ouder worden op de werkplek, met de nadruk op de Nederlandse politie. Ze organiseerden een interactieve workshop waar oudere politieagenten met LEGO-blokken vorm gaven aan hun toekomst om betekenis te vinden tijdens de laatste jaren van hun loopbaan.

De studenten van Expert Plus presenteerden hun literatuuronderzoek naar zelfmanagement, peer-to-peer leren en werken na pensionering, waarbij ze het belang benadrukten van het stellen van doelen, het plannen van taken en verantwoordelijkheid nemen voor een goede balans tussen werk en privé. Veronika uit Slowakije leidde een workshop over peer-to-peer leren, waar de deelnemers de sociale leertheorie, peer learning, innovatietheorie en generatiebehoeften bespraken. Ze hadden de mogelijkheid om de Jigsaw-methode toe te passen en hun expertise over verschillende werkformaten met elkaar te delen.

Rosa van Expert Plus en Tanja van Blenders leidden een interactieve workshop over Job Crafting, waarbij deelnemers de mogelijkheid kregen om hun functies opnieuw vorm te geven zodat ze beter aansloten bij hun persoonlijke voorkeuren voor meer tevredenheid en betrokkenheid. Na de workshops hadden de deelnemers tijdens de receptie de kans om te netwerken met verschillende partners en dieper in te gaan op de besproken onderwerpen.

De KEOB-conferentie bood een waardevol platform voor het delen van kennis, ervaringen en best practices om medewerkers te behouden en te ontwikkelen in een snel veranderende arbeidsmarkt. Het belang van continue educatie, peer-to-peer leren en job crafting werd benadrukt, en KEOB streeft ernaar duurzame oplossingen te bieden om medewerkers uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn voor de 21e eeuw en hen te ondersteunen tijdens verschillende fasen van hun loopbaan.

Wil je graag betrokken worden?

nl_BEDutch
Click to listen highlighted text!