Project Outputs

Project Resultaten

Betreed een wereld vol ontdekkingen! Hier zijn we enthousiast om je voor te stellen aan een scala aan methodologieën en tools die zorgvuldig zijn ontdekt en ontwikkeld, speciaal voor jou. Van de methodologieën die we hebben gebruikt tijdens de ontwikkelingsfase tot diegenen die hun kracht hebben bewezen in de buddy-programma's en daarbuiten. Deze onschatbare tools staan tot jouw beschikking, klaar om te schitteren binnen jouw bedrijf. Laat ons jouw gids zijn op een reis van ontdekking, innovatie en groei. Samen zullen we dieper ingaan op hoe deze tools jouw bedrijf naar ongekende hoogtes kunnen tillen. Bereid je voor om te ontdekken, te leren en te groeien – met ons aan jouw zijde, die begeleiding en ondersteuning biedt bij elke stap, en jouw organisatie transformeert van functioneel naar een lerende entiteit.

Exploration Journey: Getting to Know the Employees

De 'Verkenningsreis: Kennismaken met de Medewerkers' onthult fascinerende tools die zijn ontworpen om op een dieper niveau inzicht te krijgen in en begrip te hebben voor je medewerkers. Dit programma biedt een veelzijdige aanpak om inzicht te krijgen in de unieke talenten, vaardigheden uit de 21e eeuw en persoonlijkheden van je team. Gedurende deze reis zullen we verschillende instrumenten en interactieve sessies gebruiken om een diepgaand begrip te kweken.

Competentieweb

Wat zijn 21ste eeuwse vaardigheden? Hoe weet je of je sterk bent in de ene categorie en misschien wat versterking nodig hebt in een andere? We bieden een zelfevaluatie test aan in de vorm van een competentie web. Deelnemers kunnen hun niveau van vaardigheden tekenen voordat ze deelnemen aan enige training, en doen dit opnieuw na het voltooien van training. Dit geeft een eenvoudig inzicht in geboekte vooruitgang. Een ander mogelijk gebruik van dit competentieweb: laat al je werknemers er een invullen en gebruik het als basis voor een evaluatiegesprek of als een inventaris van vaardigheden voor het inplannen van vormingen. De documenten zijn vrij te gebruiken op je eigen werk of in je eigen omgeving. Laat je ons even weten of het een behulpzame tool is? En hoe we ze kunnen verbeteren?

Kennismakingsgesprek met de werknemers.

We zullen een individueel introductiegesprek organiseren. Het doel van het gesprek is dat we de medewerkers leren kennen. Samen met de medewerkers zullen we de digitale behoeften ontdekken, maar zeker ook de sterke punten. We zullen ons voornamelijk richten op het digitale aspect, maar ook kort de andere clusters behandelen, namelijk werkcultuur en innovatie en aanpassing. Op basis van de resultaten van dit interview en de competentie WEB, zullen we de medewerker koppelen aan een collega. 

Druk op de foto voor extra informatie.

Trainer en Leerling persona's

Persona's helpen ons om trainingstrajecten in te richten met onze doelgroep en hun behoeften in het achterhoofd.
Deze eerste set persona's van een trainer en een leerling is het resultaat van de Intensieve Cursus voor volwassenen en Training die Topcoach verzorgde. Naarmate het project vordert, kunnen er meer persona's worden gemaakt.

Wheel of training

The Weel Of Training is een tool gemaakt door Topcoach. Het dient als een hulpmiddel dat trainers en docenten helpt om hun sterke punten en behoeften zelf te evalueren. In het project kunnen we het voor en na het starten van de trainingstrajecten gebruiken om onze voortgang als trainers zelf te evalueren.

Druk op de foto voor extra informatie.

Druk op de foto voor extra informatie.

On the Journey Together: Shaping Duos in the Workplace

'Samen op reis: het vormgeven van duo's op de werkplek' is een innovatief programma dat dieper ingaat op het concept van peer-to-peer leren en de kracht van de buddy-methodologie binnen de professionele omgeving benadrukt. Met behulp van dit programma introduceren we een onderscheidende aanpak die gericht is op het bevorderen van kennisuitwisseling en groei door nauwe samenwerking tussen collega's.

Peer-to-peer learning

In een werkomgeving met collega's verwijst peer-to-peer leren naar het delen van kennis, ervaringen en inzichten tussen individuen op een vergelijkbaar niveau. Dit omvat actieve betrokkenheid, samenwerking en het benutten van elkaars expertise en diverse perspectieven. Door peer-to-peer leren kunnen we elkaar motiveren, gezamenlijk problemen oplossen en een ondersteunende leeromgeving creëren. Het is een waardevolle aanvulling op traditionele trainingsmethoden en bevordert een positieve en samenwerkingsgerichte cultuur binnen het team.

Op de afsluitende conferentie in Bratislava gaf Veronika Korim een boeiende presentatie en workshop over peer-to-peer leren. Ze deelde waardevolle inzichten en praktische informatie over het onderwerp. Als je op de foto klikt, kun je de volledige presentatie bekijken en dieper ingaan op de inhoud. Het was een geweldige gelegenheid om te leren van Veronika's expertise en een uitgebreid begrip te krijgen van peer-to-peer leren.

Druk op de foto voor extra informatie.

Buddy methodology

Dit project omvat de volgende methodologieën: service design, co-creatie, competentieweb, learning by the emerging future, leren door te doen, blended learning, peer learning, storytelling, theory of change, jobcrafting en buddy methodiek

Het is cruciaal dat werknemers zich bewust zijn van hun competenties op de werkplek. Vaak zijn mensen zich niet bewust van hun competenties en benutten ze deze dus niet volledig. Gelukkig is er een methode ontwikkeld om deze competenties te identificeren via een competentieweb, dat is onderverdeeld in drie clusters: digitale vaardigheden, innovatie en aanpassingsvermogen, en werkcultuur.

Competenties zijn de observeerbare talenten, motivators en vaardigheden die bijdragen aan individuele en organisatorische prestaties. Het selecteren en ontwikkelen van werknemers voor specifieke rollen of posities op basis van hun competenties en talenten is een belangrijke strategie om verwacht gedrag te verduidelijken. Werknemers presteren beter, voelen zich meer betrokken en leveren betere resultaten wanneer ze hun competenties en leernoden kennen.

Elke partner gaat in 3 verschillende organisaties aan de slag. We zullen buddy duo's vormen door middel van het competentie WEB waarbij we de individuele vaardigheden en eigenschappen van de werknemers bekijken. Dit stelt ons in staat om de beste matches te maken en ervoor te zorgen dat de buddy's van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen op de werkplek.

Om dit proces effectief te beheren, hebben we een gedetailleerd plan ontwikkeld dat we hebben geïmplementeerd in de organisaties.

Press the photo for close up.

The Journey of Change: Tackling and Shaping

'De Reis van Verandering: Aanpakken en Vormgeven' introduceert een reeks tools die medewerkers kunnen gebruiken om veranderingen in hun professionele traject te visualiseren en te beheren. Dit programma rust individuen uit met hulpmiddelen om behendig verschuivingen in hun functies te navigeren, terwijl ze ook in staat worden gesteld om proactief vorm te geven aan hun werkomgeving door middel van een proces dat bekend staat als job crafting.

Digital storytelling

Druk op de foto voor extra informatie.

Digitale verhalen vertellen is de praktijk van het gebruik van digitale media, zoals video's, afbeeldingen, geluiden en tekst, om op een interactieve en boeiende manier een verhaal te vertellen. Deze moderne vorm van storytelling is ontstaan met de opkomst van digitale technologieën en biedt een bereik aan mogelijkheden om informatie te presenteren en te delen. 

Binnen de context van het buddy-programma zullen de duo's digitale storytelling gebruiken om op creatieve en meeslepende wijze hun reis vast te leggen. Ze zullen zichzelf en hun verwachtingen en doelen voor het programma introduceren, voordat ze hun voortgang documenteren met behulp van verschillende technieken zoals foto's, vlogs, stop-motion, green screen en digitale strips. 

Het ultieme doel van het documenteren van het programma is om anderen te inspireren en informeren over de ervaringen en lessen die zijn geleerd. Daarom is het belangrijk dat digitale storytelling effectief wordt uitgevoerd, om het verhaal op een aantrekkelijke en boeiende manier te vertellen en anderen te motiveren om dezelfde reis te maken. Aan het einde van het programma zullen de duo's hun ervaringen en lessen delen om anderen te inspireren en informeren.

Job crafting

Druk op de foto voor extra informatie.

Job crafting is het proces waarbij je individueel of collectief 'knutselt' aan je eigen werk door te experimenteren met kleine veranderingen in taken, context/tijd, relationele aspecten en cognitieve factoren. Het doel is om een betere match te creëren tussen je werk en je vaardigheden, interesses en motivaties, gebaseerd op inzicht in de ruimte binnen het werk. Hierbij wordt rekening gehouden met productie- en kwaliteitsdoelen, zonder collega's, klanten of anderen te schaden. Job crafting stelt je in staat om je werk aan te passen aan je persoonlijke behoeften en daardoor meer voldoening en betrokkenheid te ervaren.

Druk op de foto voor extra informatie.

The Impactful Organizational Journey: How Do We Do It?

'De Impactvolle Organisatorische Reis: Hoe Doen We Dat?' fungeert als het laatste onderdeel van onze gereedschapskist. Binnen deze sectie introduceren we tools op organisatieniveau die zowel dienen voor evaluatie op basis van de Theorie van Verandering als voor een visuele voorstelling die de interacties en relaties tussen verschillende belanghebbendengroepen binnen een bedrijf illustreert.

Stakeholder Rad

Het concept van het "Stakeholder Wheel" is een visuele voorstelling die de interacties en relaties tussen de verschillende belanghebbendengroepen van een bedrijf illustreert. De nadruk ligt op medewerkers, omdat zij de interface vormen met alle belanghebbenden, waaronder klanten, leveranciers en andere actoren. Deze voorstelling benadrukt het belang van communicatie, aangezien alle lijnen van het wiel de meerdere vormen van communicatie symboliseren die lopen tussen medewerkers en de verschillende belanghebbenden.

Druk op de foto voor extra informatie.

Theory of change

Druk op de foto voor extra informatie.

We hebben de Theory of Change gebruikt als planningstool die helpt om gewenste veranderingen in complexe situaties te begrijpen en te realiseren. Het proces begint met het formuleren van de gewenste verandering en de doelstellingen die nodig zijn om deze te bereiken. Vervolgens wordt een analyse uitgevoerd om factoren te identificeren die van invloed kunnen zijn op de verandering en acties die nodig zijn om deze te realiseren. Dit resulteert in een ToC-diagram dat laat zien welke interventies nodig zijn om de gewenste verandering te realiseren. De ToC kan worden gebruikt om te evalueren of de geselecteerde interventies effectief zijn geweest en om te bepalen of de gewenste verandering is bereikt.

Honger naar meer?

nl_BEDutch
Click to listen highlighted text!