Uľahčujeme prechod z pracovného prostredia do vzdelávacieho prostredia

Skladá sa váš tím z mladších aj starších kolegov? Zúčastňujú sa rovnako na vzdelávacích príležitostiach? Prispieva každý člen tímu do organizácie prostredníctvom svojich jedinečných talentov a schopností? Sú členovia tímu zároveň študentmi aj učiteľmi? Aký je váš pohľad na tvorbu práce a pracovného prostredia?  Naším cieľom nie je predstaviť na pracovisku úplne nové zručnosti. Namiesto toho skúmame a odomykáme zručnosti 21. storočia, ktoré sú už prítomné a známe.

Partneri

Projektový tím je konzorcium, zložené z 5 organizácií s veľmi podobným profilom: 4 sú mimovládne organizácie, ktoré pracujú a trénujú dospelých, poprípade mladých ľudí a ponúkajú kurzy spojené so sociálnymi inováciami. Piatym parterom je súkromná spoločnosť vo vlastníctve Open University, ktorá ponúka konkrétne kurzy úspešného starnutia.

Zaujímavosť o partneroch projektu: všetci partneri sú na jednej línií (rovníku) v rámci Európy.

sk_SKSlovak
Click to listen highlighted text!