approach

21st century skills: 3 clusters

digitálnu gramotnosť

pracovná kultúra

inovácia a adaptácia

 • výpočtové myslenie
 • základné ICT zručnosti
 • mediálna gramotnosť
 • informačné zručnosti
 • komunikácia
 • spolupráca
 • sebaregulácia
 • sociálne a kultúrne zručnosti
 • riešenie problémov
 • kreativita
 • kritické myslenia

intergenerational learning & reciprocity

Každý študujúci je učiteľ a naopak.

keeping employees on board

udržanie rovnakého zamestnania u toho istého zamestnávateľa

vytvorenie nového pracovného miesta u rovnakého zamestnávateľa

zmysluplný prechod na nového zamestnávateľa

sk_SKSlovak
Click to listen highlighted text!