Konferencia

Vitajte na tejto stránke, kde vás radi zoznámime s rôznymi konferenciami, ktoré sme usporiadali v rámci tohto projektu. Cez videá a články sa s vami chceme podeliť o zaujímavé stretnutia. Tieto zasadnutia nám poskytli cennú príležitosť na nadviazanie kontaktov, pochopenie podstaty nášho projektu a získanie jasnosti o ďalších krokoch. Ale to nie je všetko. Počas týchto konferencií skúmame a diskutujeme aj o rozmanitých pohľadoch a metodikách, ktoré sme objavili a vyvinuli počas tejto pozoruhodnej doby.

ŠTARTOVACIA KONFERENCIA V BELGICKU A HOLANDSKU

Od 6. do 8. októbra 2021 sa konala zaujímavá konferencia na štarte v Belgicku, ktorú organizovali Expert Plus a Blenders. Táto konferencia ponúkla širokú škálu zaujímavých aktivít pre účastníkov. Prvý deň, ktorý sa konal v Tilburgu, sa partneri zišli na diskusiu o aktualizáciách projektu, prístupoch k procesom, inšpiratívnom workshope s mapovaním mysle a výmene skúseností medzi rôznymi krajinami.

Dňa 7. októbra sa konferencia presunula do Belgicka, kde boli prezentované bohaté množstvo údajov, inšpiratívne pohľady a praktické príklady. Okrem toho prominentné organizácie ako VDAB, Voka a niekoľko konkrétnych prípadov praxe pre zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie prispeli k udalosti. Po obede sa partneri ponorili do 'Teórie zmeny,' dostupnej na webovej stránke projektu pod názvom 'Výstupy projektu.

8. októbra bol zahrnutý program s názvom 'MentorPlus' od WEB vzw, nasledovaný popoludňajšou aktivitou na ukončenie konferencie interaktívnym a inšpirujúcim spôsobom. Táto udalosť ponúkla nielen cenné informácie, ale bola tiež veľmi zaujímavá, poskytujúc účastníkom možnosť získať hlboké poznatky a cenné znalosti.

KONFERENCIA VO VIEDNI

Dňa 29. septembra 2022 sa uskutočnila druhá konferencia vo Viedni, na ktorej boli prítomní rôzni zástupcovia z ASEP a iných spoločností. Cieľom konferencie bolo preskúmať rôzne trajektórie a programy zamerané na rozvoj zručností a znalostí, ktoré sú potrebné pre staršie osoby na to, aby fungovali v dnešnom pracovnom prostredí.

Konferencia začala Arnoudom z Expertplus, ktorý poskytol jasné pochopenie programov KEOB a TCOYC. Cieľom týchto programov je rozvíjať zručnosti a znalosti starších ľudí v dnešnom pracovnom prostredí. Vysvetlili súčasné trajektórie a ich vzťah k zručnostiam 21. storočia. Susanne z ASEP sa podelila o príklad toho, ako už stredná škola vo Viedni implementuje tento program.

Počas obeda účastníci diskutovali o dôležitosti digitálnych zručností. Andries z Blenders vysvetlil význam byť digitálne silný a Sona zo Slovenska pokračovala s myšlienkou, že učenie nie je vecou veku. Účastníci sa potom zúčastnili relácie Lego Serious Play, kde si vizualizovali svoje ideálne pracovné prostredie.

Na konci dňa konferencia zdôraznila najdôležitejšie aspekty dňa. Bol to inšpirujúci podujatia, ktoré zohľadnilo rôzne pohľady a zdôraznilo rozvoj zručností a znalostí, ktoré sú potrebné ako starší zamestnanec v dnešnom pracovnom prostredí. Celkovo konferencia účastníkom poskytla bohaté množstvo poznatkov a porozumenia dôležitosti celoživotného učenia a rozvoja v modernom pracovnom prostredí

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA V BRATISLAVE

Dňa 19. júna 2023 sa v hoteli Devin v Bratislave na Slovensku uskutočnila záverečná konferencia projektu "Držanie zamestnancov na palube". Udalosť poskytla platformu pre odborníkov, profesionálov a organizácie na diskusiu o výzvach a riešeniach súvisiacich s udržiavaním a rozvojom zamestnancov v rýchlo sa meniacom sa pracovnom trhu.

Konferencia začala uvítacím prejavom a predstavením projektu zo strany Sóny z Topcoachu na Slovensku. Tanja, ako prvá rečníčka, predstavila projekt KEOB a zdôraznila potrebu udržiavať zamestnancov pracujúcich dlhšie kvôli zmenám na trhu práce a technologickému vývoju. Hlavným cieľom projektu KEOB je vyvinúť nástroje a metodológie na prechod zamestnancov z pracovného prostredia do prostredia vzdelávania, umožniť im preškolenie a zodpovedať požiadavkám zručností 21. storočia.

Belgický partner, Blenders, predstavil svoj prístup, pri ktorom využíval metódu spolužiakov na udržanie a podporu starších zamestnancov v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Expert Plus, holandský partner, zdieľal svoju hypotézu a výsledky výskumu úspešného starnutia na pracovisku, s dôrazom na holandskú políciu. Organizovali interaktívne dielne, kde starší policajti pomocou stavebnice LEGO formovali svoju budúcnosť, aby našli význam počas posledných rokov svojej kariéry.

Študenti z Expert Plus predstavili svoj výskum literatúry týkajúci sa samoregulácie, vzájomného učenia sa a práce po dôchodku. Zdôraznili dôležitosť stanovovania cieľov, plánovania úloh a zodpovednosti za vyvážený pomer práce a osobného života. Veronika zo Slovenska viedla dielňu o vzájomnom učení sa medzi rovesníkmi, kde účastníci diskutovali o teórii sociálneho učenia, vzájomnom učení, teórii inovácie a potrebách generácií. Mali možnosť aplikovať metódu Jigsaw a zdieľať svoje znalosti o rôznych pracovných formátoch navzájom.

Rosa zo Expert Plus a Tanja z Blenders viedli interaktívnu dielňu o Job Crafting, čo účastníkom umožnilo prepracovať svoje pracovné úlohy tak, aby lepšie zodpovedali ich osobným preferenciám pre väčšiu spokojnosť a angažovanosť. Po dielňach mali účastníci počas recepcie príležitosť nadviazať kontakty s rôznymi partnermi a hlbšie sa zaoberať diskutovanými témami.

Konferencia KEOB poskytla cennú platformu na zdieľanie poznatkov, skúseností a osvedčených postupov na udržanie a rozvoj zamestnancov v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Dôležitosť neustáleho vzdelávania, učenia sa od rovesníkov a formovania práce podľa potrieb bola zdôraznená a KEOB si kladie za cieľ poskytnúť udržateľné riešenia na vybavenie zamestnancov zručnosťami potrebnými pre 21. storočie a podporovať ich počas rôznych fáz kariéry.

Chcete byť súčasťou plánovaných podujatí?

sk_SKSlovak
Click to listen highlighted text!