Project Outputs

Projektové výstupy

Web kompetencií

Aké sú zručnosti 21. storočia? Ako môžete vedieť, či ste dobrý v jednej kategórii a možno potrebujete nejaké posilnenie v inej? Poskytujeme základný sebahodnotiaci nástroj formou webovej stránky kompetencií. Účastníci môžu zostrojiť svoju úroveň zručností pred začatím akéhokoľvek školenia a následne zostrojiť svoj druhý nákres po ukončení školenia. To poskytuje základný náhľad v každom progrese. Ďalšie využitie tejto webovej stránky kompetencií: nechajte všetkých zamestnancov vyplniť jeden web kompetencií a majte to ako základ pre akýkoľvek hodnotiaci pohovor/ako zoznam zručností pred plánovaním nejakých aktivít. Kľudne použite túto webovú stránku kompetencií v svojej vlastnej práci/pracovnom prostredí. Dajte nám vedieť, či to bolo nápomocné, ako ste to použili a ako to môžeme zlepšiť.

Ako vyzerá persona trénera a študenta

Persony nám pomáhajú navrhovať tréningové procesy s ohľadom na našu cieľovú skupinu a ich potreby.
Táto prvá skupina osobností trénera a študenta je výstupom intenzívneho kurzu o vzdelávaní a odbornej príprave dospelých, ktorú poskytla spoločnosť topcoach. Ako sa bude projekt vyvíjať, mohlo by sa vytvoriť aj viac persón.

Kolo tréningového procesu

The Weel of Training is a tool created by Topcoach. It serves as a tool that helps trainers and educators to self-evaluates their strengths and needs. In the project we can use it before and after initiating the training trajectories, to self-evaluate our progress as trainers.

Train the Trainer: workplace culture

Train the Trainer: Digitálna gramotnosť

Intensive course: the employers' side of the story

Intenzívny kurz: Efektivita vzdelávania dospelých

Intenzívny kurz: Životne dôležité zručnosti a duševný dôchodok

Chcete vedieť viac?

sk_SKSlovak
Click to listen highlighted text!